Mojsije: autor Petoknjižja

0
749

str. 9 i 10, the Genesis account, teološki, istorijski i naučni komentar na Postanje 1-11,

Džonatan Sarfati, PHD, F.M.

Prvih pet knjiga Biblije – Postanje, Izlazka, Levitska, Brojevi i Ponovljeni zakoni – su poznate kao Tora, Zakon ili Petoknjižje. Tora je odavno bila pripisana Mojsiju. Zaista, unutrašnji dokaz iz knjiga ukazuje na Mojsija, jer one tvrde da je on autor, npr. Izlazka 17:4; 24:4-7; 34:27; Brojevi 33:2; Ponovljeni zakoni 31:9, 22, 24.

Na ovoj potpori, druge knjige Staroga Zaveta potvrđuju da je Mojsije autor, npr.Isus Navin 1:7-8; 8:32-34; Sudije 3:4; 1 Careva 2:3; 2 Careva 14:6; 21:8; 2 Hronike 25:4; Jezdra 6:18; Nemija 8:1; 13:1; Daniel 9:11-13.

Nastavljajući u Novi Zavet, njegovi pisci takođe potvrđuju da je Mojsje autor, npr. Jovan 1:17; Dela Apostolska 6:14; 13:39; 15:5; 1 Korinćanima 9:9; 2 Korinćanima 3:15: Jevrejima 10:28.

Konačno, sam Isus navodi Mojsije kao autora. On često govori o Mojsijevim spisima ili Zakonu Mojsijevom, bez ikakvog poricanja, npr. Matej 8:4; 19:7-8; Marko 7:10; 12:26; Luka 24:27, 44; Jovan 7:19. Zaista, Isus naglašava ozbiljnost odricanja Mojsija nekoliko puta.

Isus je upozorio neverujuće Jevrejske vođe u Njegovo vreme:

„Jer da verovaste Mojsiju, verovali biste i meni; jer on pisa o meni.

A kad njegovim Pismima ne verujete, kako ćete verovati mojim rečima?“

Jovan 5:46-47

Slično i danas, liberalni teolozi koji sumnjaju Mojsiju često sumnjaju i šta je Isus rekao (osim ako selektivno korištenje Njegovih reči ne može nekako biti izvrnuto da daje potporu političko korektnom cilju s kojim se oni slažu). Čak još važnije, u izveštaju o bogatom čoveku nakon smrti u Luka 16:31, Isus kazuje kako je ovaj čovek molio nekoga da se vrati iz mrtvih da upozori njegovu braću. Ali kako Isus objašnjava dalje:

On (Avram) mu je rekao (bogatom čoveku u Paklu),“Ako ne slušaju Mojsija i proroke, ako neko i iz mrtvih vaskrsne, neće se uveriti.“

Ovo je izuzetno ozbiljno: Isus je rekao da oni koji odbace Mojsija neće biti uvereni čak i samim vaskrsenjem. Tako da nije čudno da one crkve i seminari koji odbacuju istoričnost Mojsijevih spisa često takođe odbacuju doslovno telesno vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista.

Zaista, Isus je otišao dalje u Matej 5:18 da potvrdi apsolutni autoritet Mojsijevih spisa, Zakona:

„Jer zaista vam kažem: Dok ne prođe nebo i zemlja, neće nestati ni najmanjega slovca ili jedne crte iz Zakona dok se sve ne zbude.“[1]

Isus potvrđuje inspiraciju Pisma čak i do najmanjeg slova – grčke jote, ekvivalenta hebrejskom jod („jot“ KJV) – ili dela „crte“, najmanjeg poteza pisaljke odnoseći se na beta, ili kapa, ili daleta, ili reša („naslova“ – KJV).

[1] Primenjivost Mojsijeovg Zakona za danas je drugo pitanje od njegove nepogrešivosti i njegovog autoriteta njegovoj namenjenoj publici, i izvan područja CMI. Ali vidi Cosner, L., Is eating shellfish still an abomination? creation.com/all-food-clean, 1. septembar 2012.

 

Preveo Živko Vukosavljević